کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال ۱۳۹۹

کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال ۱۳۹۹

در راستای ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صنعت و معدن استان هرمزگان و شناسایی الگوهای موفق در عرصه صنعت و معدن و معرفی آنان به عنوان صنعتگر نمونه، شرکت قیر هرمز پارس به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1399 انتخاب گردید.