قیرهای اصلاح شده

قیرهای اصلاح شده

قیر را می توان ماده ای با رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه تعریف کرد که ترکیبات آن به طور عمده شامل مالتن ها و آسفالتن ها می باشد. یکی از کاربردهای چسب های قیری در تهیه آسفالت می باشد. به طور کلی یک چسب بایستی به قدر کافی منعطف باشد تا در برابر تغییر شکل دائمی نیز مقاومت کند و در دماهای بالا جریان پیدا نکند.
به منظور دستیابی به خواص مکانیکی مناسب از پلیمر اصلاح کننده قیر استفاده می شود تا خواص رئولوژیکی طبیعی آنان تغییر یابد. استفاده گسترده از پلاستیک ها و لاستیک ها در بخش های مختلفی از قبیل صنعت، کشاورزی و حتی در زندگی روزمره منجر به وجو آمدن پسماندهای زیاد پلیمری و مشکلات مهم زیست محیطی می شود.
به منظور رفع این مشکل راه های جدیدی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی به صرفه است که از پلیمرهای ضایعاتی به عنوان پلیمر اصلاح کننده قیر بهره جست، به گونه ای که خواص قیر اصلاح شده پلیمرهای ضایعاتی مشابه خواص قیر اصلاح شده با پلیمرهای دست اول است.

به طور کلی دو دسته از پلیمرهای ضایعاتی را در نظر می گیریم:

1- پلیمرهای ضایعاتی ترموپلاستیک
2- پلیمرهای ضایعاتی ترموستینگ

اینجا ما بر روی بهترین مواد برای اصلاح قیر تمرکز می کنیم و این مواد آن هایی هستند که می توانند خواص مکانیکی قیر را بهبود بخشند. بنابراین پلیمرهای بازیافتی مختلف ترموپلاستیک به عنوان پلیمر اصلاح کننده قیر با موفقیت برای اصلاح خواص قیر به منظور کاربرد در آسفالت مورد استفاده قرار گرفتند. افزودن چنین پلیمرهایی به قیر منجر به بهبود مقاومت ترمومکانیک می شود. پلی پروپیلن و EVA به علاوه خاصیت کشسانی و همچسبی قیر را بالا می برد.

در ارتباط با پلیمرهای ضایعاتی (پودر لاستیک حاصل از تایرهای ضایعاتی) CTR ترموستینگ هم باید گفت که بهترین نمونه از این مدل می باشد. پلیمر وستنامر (پلی اکتانمر) به عنوان یک افزودنی پلیمری فقط در ترکیب با پودر لاستیک می باشد. پودر لاستیک به همراه پلیمر. این پلیمر تسهیل کننده اصلاح آسفالت با پودر لاستیک می باشد. این پلیمر وستنامر جایگزینی مناسب برای سایر اصلاح کننده های قیر و آسفالت مانند SBS می تواند به روش تر به قیر و یا روش خشک به آسفالت افزوده شود.