شرکت در چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

شرکت در چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تاریخ 10 الی 12 آبان 1401 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در شهر تهران برگزار گردید.

در حاشیه های این نمایشگاه با بازدیدکنندگانی از ادارات راه و شهرسازی و شهرداری های شهرها و فعالان حوزه قیر و آسفالت در جهت ارتقا کیفیت راه ها مذاکراتی صورت گرفت.

در پایان این نمایشگاه لوح تقدیری به دلیل حضور در چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر و آسفالت و ماشین‌آلات به شرکت قیر هرمزپارس اهداء گردید.