بشکه

شرکت قیر هرمز پارس دارای یک واحد تولید بشکه با ظرفیت 150.000 بشکه در ماه می‌باشد که همواره با استانداردهای EN و DIN سازگاری و انطباق داشته است. این استانداردها تضمین می‌کنند که محصولات بی‌هیچ نقص و عیبی و بدون درز یا نشتی به مقصدهای تعیین‌شدۀ خود خواهند رسید.
قیرِ بشکه رایج‌ترین نوع بسته‌بندیِ قیر تاکنون بوده است و طیف وسیعی از بشکه‌های قیر با اندازه‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد؛ مانند 150 کیلوگرمی، 180 کیلوگرمی که با ورق‌های فولادیِ سردنَوَردشده ساخته شده‌اند.

مشخصات بشکه:

آیتم ها
بشکۀ 150 کیلویی قیر
بشکۀ 180 کیلویی قیر
ارتفاع (سانتی‌متر) 86±2 98±2
قطر (سانتی‌متر) 50 50
ضخامت بدنه (میلی‌متر) 0/6±0/02 0/6±0/02
ضخامت کف و بالا (میلی‌متر) 0/6±0/02 0/6±0/02
وزن خالص (کیلوگرم) 150±2 182±2
وزن ناخالص (کیلوگرم) 158±2 192±2
وزن بشکۀ خالی (کیلوگرم) 8/5±1 9/5±1

بشکه ها در کانتینرهای 20 و 40 فوتی قرار می‌گیرند، که معمولا از کانتینرهای 20 فوتی استفاده می شود و در شرایط خاص و به ندرت ممکن است از کانتینرهای 40 فوتی استفاده شود. داخل کانتینرها با رول های پلاستیکی پوشانده می شود تا از نشتی های احتمالی و آلودگی بدنه کانتینری جلوگیری شود.