انواع قیر

انواع قیر

– قیر طبیعی (گیلسونایت):
برخی از انواع قیر در طبیعت و در اثر انتقال تدریجی نفت خام موجود در نزدیکی سطح زمین و تبخیر مواد فرار آن در اثر گذشت سال‌های بسیار زیاد یافت می شود. چنین قیری، قیر طبیعی نامیده می‌شود. چنین قیری ممکن است به‌صورت خالص در طبیعت وجود داشته باشد (قیر دریاچه‌ای) مانند دریاچه قیر بهبهان ایران و دریاچه قیر تیرینیداد آمریکا، یا از معادن استخراج شود (قیر معدنی). قیر طبیعی با نام یواینتایت (Uintaite) نیز شناخته می‌شود. نمونه های قیر طبیعی قیر سنگها و قیر دریاچه ای می باشند.

-قیر نفتی:
قیر معمولاً از تقطیر نفت خام به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می‌شود. قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است. در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به یک اتمسفر (واحد) انجام می‌شود. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند گازوئیل و نفت سفید خارج می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به خلاء صورت می‌پذیرد.

تا پایان قرن نوزدهم ، قیرهای مصرفی در راهسازی و خیابان سازی از انواع قیر های معدنی ، قیر سنگها ، ماستیک قیری و پودر سنگ بود که در شمار قیرهای معدنی یا طبیعی محسوب می شود . در اوایل قرن بیستم ، قیر نفتی حاصل از پالایش نفت خام به بازار آمد و جایگزین قیرهای معدنی و طبیعی در روسازی های آسفالتی و سایر مصارف صنعتی گردید.